29η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 25-10-2016 (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 200 εως 208 /2016)