30η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 04-11-2016 (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 209 εως 213 /2016)