31η Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής 16-11-2016 (ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 214 εως 214 /2016)